βλάβη κοιλιακού διαφράγματος (vsd) αντιμετώπιση και στήριξη

Οι γονείς των παιδιών με συγγενή καρδιακά ελαττώματα συχνά ανησυχούν για το γεγονός ότι τα παιδιά τους ασκούν έντονη δραστηριότητα, ακόμη και μετά από επιτυχή θεραπεία.

Τα παιδιά με μικρά ελαττώματα ή μια επισκευασμένη τρύπα στην καρδιά θα έχουν συνήθως λίγους ή καθόλου περιορισμούς στη δραστηριότητα ή την άσκηση. Τα παιδιά των οποίων οι καρδιές δεν αντλούν κανονικά θα πρέπει να ακολουθήσουν ορισμένα όρια. Ένα παιδί με μη αναστρέψιμη πνευμονική υπέρταση (σύνδρομο Eisenmenger) έχει τον μεγαλύτερο αριθμό περιορισμών.

Ο γιατρός σας μπορεί να σας συμβουλεύσει σχετικά με τις δραστηριότητες που είναι ασφαλείς για το παιδί σας. Εάν ορισμένες δραστηριότητες δημιουργούν ειδικούς κινδύνους, ενθαρρύνετε το παιδί σας να εμπλακεί σε άλλες, ασφαλέστερες δραστηριότητες. Λάβετε υπόψη ότι πολλά παιδιά με VSDs οδηγούν σε υγιή, παραγωγική ζωή.

Εξετάστε την ένταξη μιας ομάδας υποστήριξης για οικογένειες παιδιών που γεννήθηκαν με καρδιακές βλάβες. Οι ομάδες υποστήριξης μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές να βρουν απαντήσεις, να συνδεθούν με άλλες οικογένειες και να μοιραστούν τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.