ανταγωνιστές υποδοχέα αλδοστερόνης

 
Η κύρια δράση της αλδοστερόνης είναι η αύξηση της απορρόφησης του νατρίου από τους νεφρούς. Ταυτόχρονα, αυξάνει την απέκκριση ιόντων υδρογόνου και καλίου.

Οι ανταγωνιστές του υποδοχέα αλδοστερόνης αποκλείουν τις επιδράσεις της αλδοστερόνης, μειώνοντας έτσι την επαναπορρόφηση του νατρίου και την κατακράτηση νερού από τους νεφρούς και συνεπώς οδηγούν σε μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Οι ανταγωνιστές υποδοχέα αλδοστερόνης χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπέρτασης.

Ιατρικές καταστάσεις που σχετίζονται με ανταγωνιστές υποδοχέα αλδοστερόνης