αγγειοκινητήρες

 
Οι αγγειοδιαστολή προκαλούν αγγειοσυστολή (συστολή των αιμοφόρων αγγείων) και αυξάνουν την αρτηριακή πίεση. Χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία της υπότασης, ειδικά σε ασθενείς με κρίσιμη νόσο.

Ιατρικές καταστάσεις που σχετίζονται με αγγειοκινητήρες